Algemeen

Docent

Docent is Agnès Chiari. Zij is geboren in Italië en heeft ruim 25 jaar leservaring. Lees meer over Agnès Chiari

Locatie

In principe worden de cursussen aan de Maerlantstraat  4 6531 BA te Nijmegen gegeven. Er bestaat een mogelijkheid om de lessen bij één van de cursisten uit de groep thuis te geven. Deze cursist krijgt dan een (in overleg met Agnès Chiari te bepalen) korting op het cursusgeld.

Lesmateriaal

Bij alle cursussen, behalve de conversatiecursussen, worden als lesmateriaal de boeken gebruikt die in het programma staan. De cursist verplicht zich tot aanschaf van dit materiaal.

Aanmelding

Indien u zich aan wilt melden voor één van de cursussen, vul dan het aanmeldingsformulier in. Daarna ontvangt u via email een bevestiging van uw aanmelding die daarmee bindend is.

Cursusbedrag

Genoemde prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 6 personen. Indien dit aantal deelnemers niet wordt gehaald kan de cursus toch van start gaan, echter het cursusbedrag wordt dan aangepast aan het aantal deelnemers.

Betaling cursusgeld

Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van bevestiging per acceptgiro te worden overgemaakt. Het cursusgeld kan ook in twee termijnen betaald worden. Eerste termijn vóór 15 oktober en de tweede termijn vóór 15 december van desbetreffend cursusjaar.
Bij wanbetaling komen naast administratiekosten á € 5,00 alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van de cursist.

Opzegging

Opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief binnen maximaal 5 werkdagen na de start van de cursus. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.

Restitutie lesgeld

U hebt geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien u voortijdig met de cursus stopt. In bijzondere omstandigheden zal de mogelijkheid worden bekeken om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden opgeschoven, waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

Intake test

Voor alle cursussen (behalve voor Beginners I) wordt bij nieuwe cursisten een gratis intake-test afgenomen om het niveau van taalkennis te bepalen. Naar aanleiding van de uitslag van deze test wordt, in afstemming met cursist, een juiste groep uitgekozen.